Eyüpsultan Cezeri Kasım Paşa Camii
Cezeri Kasım Paşa Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Zalpaşa Caddesi ile Cezeri Kasım Akarçeşme Sokağının kesiştiği yapı adasında 1515 tarihlerinde Kubbealtı vezirlerinden Cezri Kasımpaşa tarafından inşa edilmiştir. Cezeri Kasım Paşa’nın Cağaloğlu Meydanı’nda da bir camisi vardır.
CAMİNİ BANİSİ

Banisi Cezeri Kasım Paşa Yavuz Sultan Selim dönemi vezirlerindendir. Kendisi Koca Kasım Safi Çelebi Paşa olarak tanınmakta idi. İsmindeki Cezeri lakabı kendisinin Cizreli olmasından kaynaklanmaktadır.  Cizre’nin o dönemdeki ismi El Cezire’dir. Cezaeri Kasım Paşa önce Defterdar, sonra üç tuğlu vezir olmuştur. Dönemin ünlü şairi İbni cezerinin yanında büyümüştür. İbni Cezeri’nin "Mukaddime"isimli bir eseri bulunmaktadır. İbni Cezeri'nin evlatlık olarak yetiştirdiği kimselerden biri olduğu için Cezeri Kasım Paşa adıyla tanınmıştır. Safi 11 mahlasıyla şiirleri vardır. Selanik'ten Bursa'ya geldiğinde, orada bir medrese ve yanında da hamam yaptırmıştır. Cağaloğlu camiinin mahallesi de vardır. Cezeri Kasım Paşa’nın Eyüp’te Çömlekçiler mahallesinde de bir camisi vardır. O yapı günümüze kadar gelebilmiştir. Bu Eyüp’teki cami Yavuz Sultan Selim dönemi mimarisini yansıtan bir yapıdır.

MİMARİ YAPI

Yapı kagirden merkezi kubbeli olarak inşa edilmiştir. İnşaat sırasında kesme taş ana malzeme ve bazı yerlerde tuğla hatıl kıllanılmıştır. Yapı dikdörtgen bir planı ile inşa edilmiştir.  Son Cemaat yeri dört sütün ile taşınmaktadır. Dört sütun arasında üç sivri kemer bulunur. Sivri kemerler üstü almaşık olarak tuğla ve kesme taş olarak inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin üstünde üç kubbe bulunmaktadır. Caminin minaresi batıda olup şerefesi altıgendir. Avludaki şadırvan Hatice Sultan’ın kethüdası Mehmet Efendi tarafından yapılmıştır. Cami içinde  Mekke tasviri olan çini levhalar önemlidir.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar