Eyüpsultan Defterdar Mahmut Çelebi Türbesi
Defterdar Mahmut Çelebi Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Defterdar Caddesi’nde Mahmut Çelebi Camisi’nin avlusunda Mimar Sinan tarafından 1546 yılında inşa edilmiştir.  Defterdar Mahmut Çelebi, Nazlı Mahmut Çelebi ismi ile de tanınmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) dönemi defterdarlarındandır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1537–1546 yıllarında Baş Defterdarlık görevine getirilmiştir. Ölümüne kadar da bu görevde kalmıştır. Dafterdar Mahmut Çelebi aynı zamanda devrinin tanınmış bir hattatı olup, Şeyh Hamdullah Efendi’den ders almıştır.

Türbenin dört tarafı açık, kare planlı olup, açık türbe plan tipinde bir yapıdır. Düzgün kesme taştan yapılan türbede baklava başlıklı dört sütunu birbirine bağlayan sivri kemerler ve pandantifler üzerine kubbe oturtulmuştur. Sütunların arası 80 cm. yüksekliğinde geometrik desenli mermer bir şebeke ile çevrilmiştir. Türbenin giriş kapısı üzerinde Kelime-i Tevhit yazılıdır. Türbe içerisinde Defterdar Mahmut Çelebi’nin sandukası bulunmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar