Eyüpsultan Demirciler Mescidi
Çiviçiler Mescidi veya Demirciler Mescidi veya Çeribaşı Mescidi; İstanbul Eyüp Feshane Caddesi ile Camii Kebir Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1540 tarihlerinde inşa edilmiştir. Mescidin baniyesi Zehra bint-i Abdullah Hatun’dur. Mescidin banisi hazirede gömülüdür. Mescit son senlerde restore edilmiştir. Cami kare bir planlıdır. Yapı kagir olarak inşa edilmiştir. Cami kesme taştan inşa edilmiştir. Yapıda iki sıra pencere bulunmaktadır. Caminin çatısı ahşaptır. Yapının çatısı kiremitle örtülmüştür. Minaresi bodur ve tek şerefelidir. Minare kesme taştan yapılmış olup kurşun külahlıdır. Minare sol tarafta olup kürsüye kadar yıkılmıştır. Caminin ana kapısı çıkmaz sokak tarafındadır. Bu yapının cephe duvarında küçük bir çeşme bulunmaktadır. Caminin kitabesi yoktur. Bundan dolayı yapı ile ilgili detaylı bir bilgi yoktur. Caminin küçük bir haziresi bulunmaktadır. Cami 1996 yılında yeniden tamir edilmiştir.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar