Eyüpsultan Dökmeciler Camii
Dökmeciler Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Düğmeciler Caddesine cepheli olarak Anadolu Kazaskeri Dökmecizade Mehmet Bakır Paşa tarafından 1590 yılından önce inşa ettirilmiştir.
CAMİNİN BANİSİ

Dökmecizade Mehmet Bakır Paşa, Dökmecizade Hüseyin Efendi’nin oğludur. Medrese eğitiminden sonra medresede ulema olarak ders vermiştir. Sokollu Mehmet Paşa’nın kızlarına muallim olarak tayin edilmiştir. Müderris olduktan sonra Eylül 1579 yılında Edirne kadısı, Ocak 1582 yılında ise İstanbul Kadısı olmuştur. Nisan 1588 yılında ise Anadolu Kazaskeri olmuştur. 1589 yılında ise vefat etmiştir. İki defa İstanbul Kadılığı yapmıştır. Mimar Sinan yapısı olduğu rivayet edilir. Mescidin banisi Mehmet Paşa mescidin haziresinde gömülüdür. Hazirede Sahabelerden Hz. Cabir türbesi bulunmaktadır.

MİMARI YAPI

Yapı kesme taştan kagir olarak inşa edilmiştir. Yapı kare planlıdır. Çatısı ahşap olup kirpi saçaklıdır. Yapının çatısı ahşap olup kiremitle kaplıdır. Sağdaki minaresinin kaidesi kesmetaş, gövde ve petek kısmı ise ince tuğladan olup üzeri sıvalıdır. Kısa bir külahı vardır. Altlı üstlü on penceresi bulunmaktadır. Caminin minberi Mehmet Bakır Efendi’nin neslinden Hüseyin Şah Efendi koydurtmuş ve mütevelli iken kendi mülkü olan bahçesini vakfa bağışlamıştır. Cami 1894 zelzelesinde zarar görmüştür. Bahçede dört musluklu bir şadırvan bulunmaktadır. Zaman içinde cadde ismi Düğmeciler Caddesi olmuştur.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar