Eyüpsultan Ebu's-Suud Efendi Sibyan Mektebi
Ebu's-Suud Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Eyüp Cami-i Kebir Caddesi üzerinde bulunan sıbyan mektebinin yapılış tarihi bilinmemektedir. Önündeki hazirede bulunan en eski mezar taşı 1562 tarihlidir. Buna dayanılarak sıbyan mektebinin 16. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Banisi Şeyhülislam Ebu’s-Suud Efendi’dir. Sıbyan mektebi tuğla hatıllı kesme taştan, dikdörtgen planlı yapılmış, üzeri ahşap, geniş saçaklıklı bir çatı ile örtülmüştür. Bu yapı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü’nce 1957 yılında Y.Mimar Vasfi Egeli tarafından restore edilmiştir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar