Eyüpsultan Hacı Beşir Ağa Darülhadis Mescidi
Hacı Beşir Ağa Darülhadis Mescidi;  İstanbul Eyüp Nişanca’da Baba Haydar Çeşmesi Sokağı, Baba Haydar Mektebi ve Balcı Yokuşu sokakları arasındaki Hacı Beşir Ağa Külliyesinin bir yapısı olarak 1735 tarihinde inşa edilmiştir. Külliye, darülhadis, kütüphane, sıbyan mektebi, mescit ve çeşmeden meydana gelir. Darülhadis, hadis ilminin okutulması için inşa edilmiş bir medrese türüdür. Bu külliye oldukça sade bir yapı olarak eğimli bir arazide inşa edilmiştir. Hacı Beşir Ağa daha sonra oldukça büyük bir külliye yaptırmıştır. Bu yapılan Külliye Cağaloğlu ile Gülhane arasında Alayköşkü Caddesi ile Vilayet Caddesinin kesiştiği yapı adasındadır.

Bu yapının ana girişi Baba Haydar Çeşmesi Sokağındadır. İkinci bir giriş ise Baba Haydar Mektebi sokağına çıkar. Darülhadis’te 8 medrese hücresi bulunur. Bu hücreler L formunda düzenlenmiş olup ocaklı ve kubbelidir. Odaların doğu kısmında ise dershane bulunur. Dershane kubbeli ve kare planlıdır. Dersane aynı zamanda mescit olarak kullanlmaktadır. Hacı Beşir Ağa Darülhadisi 1792 tarihinde 8 öğrenci kayıtlı iken, 1914 teftişinde 10 öğrenci tespit edilmiştir. Yakın zamana kadar terk edilmiş bir görünümde olan yapı İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından restore edilip Mimar Turgut Cansever şehir yönetimleri olarak hizmet vermektedir.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar