Eyüpsultan Hançerli Fatma Sultan Türbesi
Hançerli Fatma Sultan Türbesi;  İstanbul Surdışı Eyüp Sultan V.Mehmet Reşat Caddesi üzerinde, Eyüp Sultan haziresinin Bostan İskelesi Sakağa Bakan tarafında yer alır. Sultan II. Beyazıt’ın oğlu Şehzade Mahmut’un kızı, Sadrazam İbrahim Paşa’nın oğlu Mehmet Bey’in hanımı Hançerli Fatma Sultan adına 1533 yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Türbenin kapısındaki kitabe tam okunmasa bile Mehmet b. İbrahim Paşa’nın adı seçilebilmektedir. Türbede Hançerli Fatma Sultan’ın sandukası dışında bir sanduka daha bulunmaktadır. Söz konusu sandukanın kitabesi de yoktur. Kabrin Mehmet. B. İbrahim Paşa’ya ait olduğu söylenebilir. Hançeri Fatma Sultan’ın baş kitabesinde celi sülüs hatla bir yazı vardır.

Türbe kare plan üzerine kurulmuştur. Yanları açık dört sütun üzerine oturan ince bir kubbe ile örtülüdür.  Sütunlar beyaz mermerden olup zaviyeli kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Sütun başlıkları baklava desenlidir. Giriş cephesinde taç bezemeli ve kitabeli bir muvacede kapısı vardır. Zemini toprak olan türbedeki sandukalardan sağdaki kitabesi ve bezemeleriyle  dikkat çekerken, diğeri sade bir şekilde düzenlenmiştir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar