Eyüpsultan Hekim Çelebi Sibyan Mektebi
Hekim Çelebi Sıbyan Mektebi; İstanbul Eyüp merkezde Eyüp Sultan Türbesi’nin kuzey tarafında Silahdarağa Caddesi ile Piyer Loti Kahvesine giden Karyağdı sokağının birleştiği yapı adasında 1496 tarihinde inşa edilmiştir. Sıbyan Mektebinin vakfiyesi 1496 tarihinde tanzim edilmiştir. Vakfiyeye göre adı’’ Kutbettin bin Burhanettin el-Hekimü’l-hazık’’dır. Mektebe Galata ve Küçük Pazar’da bazı gayrimenkuller vakfedilmiştir. Bu tarihte oğlu Ahmet bu vakfın mütevellisidir. Mektebe hoca olanlar günde beş akçe verilmesini ve oğlancıkları talim edip günde iki cüz okumalarını şart eylenmiştir. Hüseyin Ayvansarayi Hadikatül Cevami isimli eserinde şunları yazmıştır. Hazret-i Eyyüp’de hamam karşısında Şeyh’ül kura Abdülrezazak Efendi mektebinin banisi olan hekim Kutbettin Ahmet. Kirmanşah’tan 1468 tarihinde İstanbul’a gelmiştir. İdris Bitlisi, bu zatın 1497’de vefat edip Ebu Eyyüp civarında hayrı olan mektep yakınına defin edildi. Oğlu Ahmet Efendi’de yanındadır. Aslen Acem devleti vüzerasından olup, karışıklık çıkınca İstanbul’a yerleşmiştir. Tıp fenninde kemali olmağa Ebul feth Sultan Mehmet Han’a kemali intisabına sebep olmuştur.
Hekim Kutbettin, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından öldürülen Hekim Kirmani’nin oğludur. Hekim Kutbettin Efendi babasının ölümü üzerine İstanbul’a hicret etmiş ve fatih Sultan Mehmet’in ihsanına sahip olmuştur. Bugün hazirede görülen dolamalı şahide kendisine ait olmayıp Ali bin Hüseyin ismindeki başka bir hekime aittir. Mektebin en namlı hocası Şeyhülkurra Abdürrezak Efendi Eyüp Camii baş müezzini Şeyh Abgülgani Efendi’nin oğludur. 1751 tarihinde vefat eden Küçük Emir efendi’nin ayak uçuna gömülmüştür. Okul 1900 yılında tamir edilmiştir. Mektep 1965 yılında yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar