Eyüpsultan Hubbi Hatun Türbesi
Hubbi HatunTürbesi; İstanbul Surdışı Eyüp, Tabakhane mevkii, Defterdar Caddesi üzeri, 65. ada, 10. parselde yer almaktadır. Ayşe Hubbi Hatun, Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin torunu, Akşemsettinzade Şemsi Efendi’nin eşi, Sultan II. Selim’in nedimesidir. İyiliksever ve şair olan Hubbi Hatun’un, Saray’da büyük nüfusu vardı. Sultan II. Selim ve III. Murat devrinin Şüera Tezkereleri’ne geçmiş kadın şairlerin en tanınmışıdır. Şiirleri çok güzel olup, gazelleri, kasideleri ve mesnevîleri vardır. 1589 senesinde vefat etti.

Türbe, kesme taştan inşa edilmiş olup, sekizgen planlıdır. Sekizgen kasnak üzerinde, kurşun kaplı bir kubbe bulunur. Tahta kapısı üzerinde kitabe yeri bırakılmıştır. Kapının bulunduğu yüzey hariç, diğer yüzeylerde altta birer pencere, üstte ise birer yüzey atlayarak pencereler açılmıştır. Alt pencerelerin sivri kemerli pencere alınlıkları, yanyana ve üstüste altıgenlerin sıralanmasından meydana gelmiş, geometrik taş dolguludur. Türbenin içindeki tek süsleme öğesi, renkli kalem işleriyle süslü iç kubbesidir. Türbede; Ayşe Hubbi Hatun ve kimliği bilinmeyen bir kişiye ait olmak üzere toplam iki sanduka bulunmaktadır. Türbe ziyarete kapalıdır. Hiç onarılmamış olup küçük bir onarım gerekmektedir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar