Eyüpsultan İdrisköşkü Hoca Hüsam Tekkesi Mescidi
İdrisköşkü Ahmet Dede Mescidi veya Hoca Hüsam Tekkesi Mescidi veya Selim Efendi Tekkesi; İstanbul Surdışı Eyüp İdrisköşkü, Gümüşsuyu çeşmesi yakınında Eyüp Gümüşsuyu Yolu ile Hüsamefendi sokağının kesiştiği yapı adasında 1732 tarihinde inşa edilmiştir. Bu bölgeye eskiden Bağlar Mevkii ismiyle geçer. Mescit, çok geniş ve meyilli bir arazi içinde inşa edilmiştir. Caminin, Eyüp Gümüşsuyu yolu üzerine iki bir de Hüsam Efendi Sokak olmak üzere üç kapısı vardır. Burada bulunan iki söveli kapının kesme taş kemeri yıkılmıştır. Yol seviyesi yükseldiği için kapı aşağıda kalmıştır. Kapının içerisinde ufak bir hazire vardır.
İstanbul’lu Nakşibendi şeyhi mesnevihan el-hac seyit Hasan Hüsamettin Efendi 10 Mart 1864 tarihinde vefat etmiştir. Kabri tekkenin haziresindedir. Eyüp camiinde vaizlik, mesnevi sırlarına vakıf manevi şahsiyet idi. Feyzini Nakşibendi şeyhi Bursalı Hacı Emin Efendi’den almıştır. Babası Mehmet Fehim Efendi idi. Eyüp Camii’ndeki derslerine Mithat Paşa, Cevdet Paşa istirak ederlermiş. Sultan Abdülaziz’e kılıç kuşandırdığı söylenmektedir. Hüsamettin Efendi’nin kabri mescidin minaresi dibindeki ve dökme demir şebekeli büyük ve açık bir türbedir.

Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Osman Selahattin dede Hüsamettin Efendi’nin talebesi olmuştur. Hüsamettin Efendi o tarihlerde Kocamustafapaşa Tekkesi’nde tefsir ve hadis okuturken Osman Selahattin Dede onun derslerine devam etmiştir. Hüsamettin Efendi daha sonra Hacı Evhat Tekkesi’nde ve nihayet kendi dergahın da ders vermeye devam etmiştir.

Hüseyin Vassaf Bey bu konuda şunları yazmıştır:’’ Hoca Hüsamettin Efendi 20 Ekim 1770 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Babıali Dahiliye kaleminden Serhalifesi Es Seyyit Mehmet Fehim Efendi idi. Kendisi dokuz yaşında hafız oldu. Sonra Arapçayı Ömer Efendi ve Konyalı Ali Efendi’den öğrendi. Hadis ilmini Kurusebilli Esat Efendiden öğrendi. Sonra Bursalı Mehmet Emin Efendi hazretlerine intizap etti ve feyzine mazhar oldu. 1813 senesinde şeyhinin vefatında, hemen hocası ve hem pirdaşı tarafından Hüsamettin ismi verildi. 1813 senesinde şeyhinin vefatında, hem hocası hem pirdaşı olup Eyüp’te İdris Köşkü’nde Zeynep Hatun Mahallesi’nde Hatuniye Dergahında Hoca Selim Efendi’nin yanına gidip inziva hayatını seçti. Bu arada Üsküdarı Şeyh Ali Behçet Efendi’den de tacdid-i biat eylemiştir.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar