Kasım Çavuş Mescidi veya Eski Yeni Camii; İstanbul Eyüp Fahri Korutürk Caddesi, İslambey Caddesi ve Balıkçı Bakkal Sokağı’nın birleştikleri yapı adasında 16.yüzyılın ikinci yarısında Kasım Çavuş tarafından inşa edilmiştir. Cami avlusundan her iki yola da kapı bulunmaktdır. Hadikatül Cevami kitabında şu açıklama bulunmaktadır.: Banisi Kasım Ağa , İstanbul’un feth ile İstanbul’a gelenlerdedir. Kabri caminin bahçesindedir. Kardeşi de kabri bu caminin bahçesindedir. Kardeşi Sofular Ali Çavuş Camisinin banisidir. Caminin minberi Sultan II.Mahmut döneminde 1740 tarihlerinde Kasapbaşı Ali Ağa tarafından konmuştur. 1824 yılında bu çevreyi sel bastı. Caminin vakfiyesi müsait olmadığı için harap olarak kaldı. Sadrazam Galip Paşa tarafından yeniden onarıldı. 1863 yılında ise Sadrazam Fuat paşa tarafından onarıldı. Cami kare planlıdır. Yapı kırma taştan kagir olarak inşa edilmiştir. Mescidin çatısı ahşaptır. Çatısı kiremit ile örtülmüştür. 1950 yılındaki restorasyon sırasında caminin tüm özgün hali yok edilmiştir. Caminin minaresi sağda olup kesme taştandır. Caminin kitabesi yoktur. Son cemaat yeri dört mermer sütunla taşınmaktadır.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar