Eyüpsultan Pir Ahmet Edirnevi Türbesi
Pir Ahmet Edirnevi Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Cezri Kasım Mahallesi Defterdar Caddesi üzerinde bulunan bu türbenin inşa tarihi belli değildir. Mimari da belli değildir. Son durumunu 1957 yılında yapılan bir restorasyon sonrasında almıştır. Pir Ahmet Edirnevi Efendi, Sultan II. Selim'in (1566-1574) ve Sultan III. Murat'in (1574-1595) döneminde yasamıştır. Bayramiye Tarikatına mensup olup, Pir Ali Aksarayi'nin halifelerindendir. Pir Ali Aksarayı 1528 tarihinde vefat etmiştir. Pir Ahmet Edirnevi kendisinden el almıştır. 1592 yılında ölmüştür. Yazmış olduğu ancak tamamlanamamış bir ilahisi bütün tekkelerde söylenmiştir. Türbe kare planlı olup, bir sıra kesme tas, üç sıra tuğladan yapılmıştır. Üzeri çapraz tonozla örtülü olup, iki sıra halinde pencereleri vardır. Giriş kapısı yanında ve caddeye bakan duvarda kemersiz iki pencere, bunun üzerinde de sivri kemerli üç penceresi vardır. Bunun dışındaki cephelerde altlı üstlü pencereleri bulunmaktadır. Türbenin giriş kapısı üzerinde sülüs yazı ile yazılmış Hattat Hamit imzalı bir ayet ile yanlışlıkla buraya konulan tecvit müellifi Karabaş Ahmet Efendi'nin mezarı olduğunu belirten kitabe bulunmaktadır. Türbe içerisinde Pir Ahmet Edirnevi tek başına gömülüdür.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar