Eyüpsultan Posta Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi
Posta Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Boyacı Sokağa cepheli olarak 1891 tarihinde inşa edilmiştir. İzzet Efendi Sultan II. Abdülhamit döneminde Posta Telgraf Nazırlığı yapmıştır. 1839 yılında doğmuş olan İzzet Efendi Mekteb-i Tıbbiye’de okumuştur. Daha sonra okulu bırakıp 1859 yılında Telgraf idaresinde memur olur. Kurum içinde yetişerek 1859 yılında nazır olmuştur. Görevde kaldığı on yıl içerisinde telgraf ve posta idaresinde önemli islahatlar yapmıştır. Türbenin görünümü mimari olarak çok ilgi çekicidir. Ayetler dışında kitabesi olmayan üstü açık kare şeklindeki türbede lahitli ve şahitli olarak iki mezar bulunmaktadır. Oryantalist üslubun belirgin olduğu cephede, besmelenin yazılı olduğu bir pano bulunmaktadır. Soldaki mezarda hiçbir yazı yokken, sağdakinde ise bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede 1 Ekim 1891 tarihi kaydedilmiştir. Türbe 1889 yılında İzzet Efendi ile hanımı için hazırlanmıştır. 1891 yılında vefat eden İzzet Efendi buraya defnedilmiş, eşinin mezarı da boş kalmıştır. Cephenin ortasında bir kapı, iki yanında da pencereler açılmıştır. Pencere üstlerinde mukarnaslı kavsara görülmektedir. Ayrıca yıldız bezemeli rosetler şeklinde açıklıklar da dikkat çekmektedir. Pencereleri örten şebekeler, altıgen ve alınlıklı yıldız şekilleri gözükmektedir. Cephenin orta bölümü taç şeklinde tasarlanmıştır. Türbenin sol tarafında Muhittin Paşa’nın annesi Fatma Hanım türbesi bulunmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar