Eyüpsultan Prens Sabahattin Türbesi
Prens Sabahattin Türbesi;  İstanbul Eyüp Bostan İskelesi’nde bulunan bu türbe 19.yüzyılın başlarında yapılmıştır. Türbe önceleri Hüsrev Paşa Türbesi’nin türbedar odası olarak tasarlanmış, daha sonra Mahmut Celalettin Paşa buraya gömülmüştür. Türbe içerisinde sandukalardan birisi paşanın oğlu Prens Sabahattin’e aittir. Bu yüzden de Prens Sabahattin Türbesi olarak tanınmıştır.

Prens Sabahattin, Mahmut Celalettin Paşa ile Sultan Abdülmecit’in (1839–1861) kızı, Sultan II. Abdülhamit’in (1876–1909) kız kardeşi Seniye Sultan’ın oğludur. Sultan II. Meşrutiyet döneminden sonra siyasi ve sosyal görüşleri ile ön plana çıkmıştır. Hanedanın yurt dışına çıkarılmasından sonra İsviçre’de 1948’de ölmüş naaşı 1951 yılında İstanbul’a getirilerek türbesine gömülmüştür. Türbeye bitişik diğer türbe Mahmut Celalettin Paşa’nın babası Halil Rıfat Bey’e aittir. Her iki türbe de birbirleri ile bağlantılıdır. İki bölüm de kare planlı ve kubbe ile örtülüdür. Cephe görünümü yuvarlak kemerli pencereleri ve bunların kilit taşları ampir üslubunu yansıtmaktadır. Cephe tümüyle mermer kaplıdır. Türbeye giriş cephe duvarlarına göre biraz daha geridedir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar