Eyüpsultan Rami Mehmet Paşa Sibyan Mektebi
Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi; İstanbul Surdışı Eyüp Nişanca Mahallesinde Nişanca Meydanı’nda Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 1701 yılında inşa ettirilmiştir. Nişanca mahallesi Eyüp’ün güney doğusunda tepelik bir mahalledir. Mahallenin ortasında bulunan Nişanca Mustafa Paşa Camisine yapışık yanında bulunur. Rami Mehmet Paşa’nın 1701 tarihli vakfiyesi bulunduğundan kitabesi olmayan bu sıbyan mektebinin de bu tarihten önce yapıldığı sanılmaktadır. Sıbyan mektebi bir sıra kesme taş ve bir sıra tuğladan iki katlı olarak yapılmıştır. Zemin katında yuvarlak kemerli iki dükkan ile bir de çeşmesi bulunmaktadır. Yapının cadde tarafında dört, sağ tarafında bir, sol tarafında da mermer dikdörtgen söveli iki penceresi vardır. Bu pencerelerin üzerleri tuğla sağır kemerlerle tamamlanmıştır. Üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Restore edilen bu yapı çocuk kütüphanesi olarak kullanılmaktaydı. Bakımsızlıktan çatısı çökmek üzeredir. Sıbyan mektebi alt katında Sultan II.Mahmut’un kızı Mihrişah Sultan tarafından yapılmış bir çeşme bulunmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar