Eyüpsultan Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası
Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası; İstanbul Surdışı Eyüp Camii Kebir Caddesine cepheli olarak 1579 yılında Sokollu Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Yer, mekan, ev gibi anlamlara gelen dar ile okuyan anlamındaki kari kelimesinin çoğulu olan kurra kelimelerinden meydana gelen Daru'l-Kurra, Kuran-ı Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. Bazı Müslüman devletlerde bu müesseselere Darü'l-Kur'an ve Darü'l-Huffaz gibi isimler de verilmiştir.
Bilindiği gibi Hz. Peygamber, daha bi'setin dördüncü senesinde kendi evinden başka gizlice eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak üzere, Safa tepesinin eteklerinde bulunan ve Beni Mahzum kabilesinden olan Erkam'in evini kullanmaya baslar. Hz. Peygamber burada hem Müslümanlara, hem de kendisini dinlemek ve buna göre karar vermek isteyenlere Kuran okuyup öğretiyordu. Böylece burada özellikle Müslümanlara hem Kuran öğretiyor, hem de inanç ve sabır konusunda onları eğitiyordu. Bunları nazar-i itibara aldığımız zaman vahyin baslangıcında kendi evindeki ilköğretimi bir tarafa bırakacak olursak, İslam dünyasındaki ilk darü'l-kurra nin Erkam b. Ebu'l-Erkam'in evindeki bu darü'l-kurra, ilk hocanın da bizzat Resulullah olduğu söylenebilir.

Uzun yıllar çocuk kütüphanesi olarak kullanılan yapı, günümüzde Eyüp Sultan İlim Kültür ve Hizmet Vakfı'na tahsis edilmiştir. Sokollu Mehmet Paşa, darülkurrayı eşi ve aynı zamanda II. Selim'in kızı İsmihan Sultan adına yaptırmıştır. Darülkurra'daki el yazmaları 1957 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne gönderilmiştir. 1961-1962 yıllarında restorayonu yapılan darülkurra iyi durumdadır. Cumartesi de dahil olmak üzere mesai saatlerinde gezilebilir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar