Eyüpsultan Üryanizade Ahmet Esat Efendi Türbesi
Üryanizade Ahmet Esat Efendi Türbesi; İstanbul Suriçi Eyüp Sultan Mahallesi Cami-i Kebir Caddesi’nde Eyüp Sultan haziresinde Sultan II. Abdülhamit (1876–1909) tarafından İtalyan Mimar G.Fosatti’ye yaptırılmıştır. Ahmet Esat Efendi Sultan II. Abdülhamit devri Osmanlı ulemasından olup, Reisülkurra Hoca Abdullah Efendi, Emizade Abdülkadir Bey ve İsmail Efendi’den ders almıştır. Eyüp, Üsküdar, Edirne ve Medine kadılıklarında bulunmuş, Harem-i Şerif’in onarımı ile görevlendirilmiştir. Bundan sonra Kadı Asker Müsteşarlığı yapmış, 1866-1867’de İstanbul Kadısı, 1870-1871’de Anadolu Kadı Askeri olmuş, aynı yıl İntibahı Hükkan Reisi olmuştur. Rumeli Kadı Askeri iken istifa etmiş, 1876’da da Şeyhülislam olmuştur. Bu görevini sürdürürken 1889’da ölmüştür. Kuzguncuk’ta kendi ismini taşıyan bir camisi bulunmaktadır. Ampir üslubundaki türbe kare planlı, tek kubbeli bir yapı olup, üzerinde kitabesi bulunmamaktadır. Türbe içerisinde eşi ve oğlu Mehmet Halit Efendi’ye ait üç sanduka bulunmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar