Fatih Ahmediye Orta Camii
Ahmediye Orta Camii; İstanbul Suriçi Fatih İskenderpaşa mahallesinde Karakadı sokak ile Aile sokağın kesiştiği yapı adasında 1527 tarihinde Sadrazam Makbul İbrahim Paşa tarafından Yeniçeri Ocaklarının ortasına yaptırılmıştır. Yeniçeri Ortaları için Makbul İbrahim Paşa tarafından yaptırılan ve 1826 yılındaki Yeniçeri Ocaklarının kapatılması sırasında topa tutulması ile camiden geriye bir şey kalmamıştır. Sonradan yeniden yapılışı ise 1902'dedir. O devirde buradaki Yeniçeri odalarının ortasında yapıldığından Orta Camii diye de anılır. Buraya Et Meydanı semti denirdi. Zira ilk yapılan camii ile ilgili fazla bir bilgi yoktur.
CAMİNİN BANİSİ

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki unvanıyla Maktul İbrahim Paşa 1494 tarihinde Parga’da doğmuştur. Sultan I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'dır. Bugün Yunanistan'da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. Babası bir balıkçıydı. 6 yaşında korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa'da dul bir kadına satıldı. Bu kadın İbrahim'in eğitimine önem vererek onu hem keman benzeri bir müzik aletini iyi çalabilecek şekilde hem de birçok alanda en iyi şekilde yetiştirdi. Şehzade Süleyman Manisa'da sancakbeyi olarak görev yaptığı sırada karşılaştığı ve arkadaşlık kurduğu İbrahim'i maiyetine aldı. Sultan Süleyman'ın maiyetinden idamına kadar geçirdiği yıllar boyunca onun yakın arkadaşı ve danışmanı oldu. Sultan I. Süleyman padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ve Seraskerlik dahil olmak üzere en üst düzeylerdeki görevlerde bulundu.

1521'de Belgrad'ın Fethinde görev aldı. 1522'de Rodos seferine katıldı. Bu durumdan dolayı İbrahim 1523'te sadrazamlığa getirildi. Mısır'da asayişi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Bu esnada Mısır'da pek çok ıslahat gerçekleştirdi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. Daha sonra Anadolu'daki Alevi-Türkmen isyanlarını bastırmakla görevlendirildi. Anadolu'da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya imparatorunu Osmanlı sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması'nın müzakerelerini bizzat yürüttü.  İbrahim Paşa, Fransızlara verilecek olan kapitülasyonlarla ilgili çalışmalarını yürütürken, 14-15 Mart gecesi iftar için saraya davet edildi. İftardan sonra dört dilsiz cellat tarafından boğuldu. Daha önce Makbul olarak anılırken, ölümünden sonra Maktul olarak anıldı. Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca bilen İbrahim Paşa, müzik alanında çocukluğundan itibaren yoğun bir eğitim görmüş ve kendisini bu alanda geliştirmiştir.

MİMARI YAPI

Caminin mimari planı sekizgen bir formdur. Mevcut camii kagirden inşa edilmiştir. Çatı ve pencereler ahşaptır. Her duvarda altlı üstlü dörder pencere bulunmaktadır. Cami, alçak duvarları yüksek parmaklıklarla çevrili bir dış duvar içindeki geniş bahçenin ortasındadır. Caddeden üç metre yüksekte olup, altı mahzendir ve tuvalet olarak kullanılır. Muhtarlığın yanından girilen dış kapı, dört basamaklı bir merdivenden çıkılan kıble iç kapısına yönelir. Çam ağaçları 15 metrelik minare boyuna ulaşır. Çatı ve tavanı koyu yeşil, cami dışı açık yeşildir. Üst alınlığında talik yazıyla bir ayet yer alan kıble kapısından girildikte camiye bitişik bir giriş bölümünde ayakkabılık vardır, buradan ana kapıdan harime girerken sağdan çıkan bir merdiven üst kata gider. Ahmediye Orta Camii'nin karşısında, üzeri kitabelerle kaplı bir metruk bölüm tam köşede yer almaktadır. Kaderine terk edilmiş bu yerin üzerindeki mermer kitabeler de giderek yok olmaktadır.

Camiler

Turan Aknc Kitaplar