Fatih Ali Kuşçu Eftalzade Camii
Eftalzade Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi, İslambol Sokağında 1512 yıllarında medrese olarak inşa edilmiştir. Burası Fatih Camisinin yanında Malta Çarşısı içinde Sultan I.Mahmut Sebili ile Şekerci Han arasındadır. Caminin özgün girişi günümüze ulaşmamıştır. Cami girişi dükkanlar tarafından işgal edilmiştir. Şeyhülislam Seyyit Eftalzade Hamidüttin Efendi tarafından Sultan II.Beyazıt döneminde medrese olarak inşa edilmiştir. Yapının vakfiyesi 1519 tarihli olmasına karşın İstanbul vakıflar defterine 1546 yılında tahrir defterinde yerini almıştır. 1918 yılı Cibali fatih yangınında evsiz kalanlar medreseye sığınmışlardır. Dükkanların arasındaki koridorla caminin küçük avlusuna girilmektedir. On bir adet medrese hücresi yer almaktadır. Medrese hücreleri u  şeklinde avlu etrafında sıralanmaktadır.

Medresenin dershanesi büyütülerek ve bir minare eklenerek mescide dönüşmüştür. 1979 yılından itibaren medrese dışına hitap eden bir mescit olarak faaliyet göstermektedir. Caminin duvarları kesme taş ile inşa edilmiştir. Ahşap olan son cemaat yeri betonarme olarak yenilenmiştir. Harim kubbesi dışta sekizgen bir kasnağa oturarak yeniden inşa edilmiştir. Batı yönündeki duvarlardan arka odaya kapı açılarak daha fazla ibadet alanı sağlanmıştır. Ahşaptan bir üst mahfil ilave edilmiştir. Bütün duvarlar mihrap ve minber cilalı ahşaptan yapılmıştır. Harim girişindeki ahşap merdiven ile üst harime geçilmektedir.  Caminin sağında ve girişi avludan olan ahşap minare, saç ile kaplanmıştır. Cami küçük olmasına rağmen çarşı esnafı tarafından çokça kullanılmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar