Fatih Ali Kuşçu Hafız Ahmet Paşa Camii
Hafız Ahmet Paşa Camii; İstanbul Suriçi Fatih Ali Kuşçu mahallesinde Başmüezzin ve Başhoca sokakları arasındaki yapı adasında 1596 tarihinde külliyenin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Hafız Ahmet Paşa Külliyesi cami, medrese, darülkurra, kütüphane, sebil, çeşme ve türbeden meydana gelmektedir. Hafız Ahmet Paşa beylerbeylik, kubbe vezirliği ve sadaret kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. Hafız Ahmet Paşa 1613 tarihinde vefat etmiş olup külliye içindeki türbeye gömülmüştür. Fatih Caddesi’ndeki kemerli kapıdan avluya girildiğinde, cami solda yer almaktadır. Geniş saçaklı ve altı ayaklı, aralıkları camla kapatılmış üç bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Buradan da camiye girilmektedir. Cami kare planlıdır. Bu kare mekanın üstü bir merkezi kubbe ile örtülmüştür. Bu merkezi mekanın sağında ve solunda iki kare mekan daha bulunmaktadır. Bu mekanlar da kubbe ile örtülmüştür. Merkezi mekan ile yan mekanlar kemer ile ayrılmış idi. Zamanla yapılan tamiratlarda caminin taşıma sorunları çıkınca bu kemeraltı mekanlar duvarla örülmüştür. İki mekan arasında sadece bir kapı kadar boşluk bırakılmıştır. Caminin mihrabı şeker mermerinden inşa edilmiştir. Mihrabın üstü kavsaralıdır. Caminin minberi de şekerrenkli mermerden yapılmış olup üstünde çok güzel geometrik motiflere sahiptir. Sol pencerenin içi ahşap lambrilerle kaplanarak kürsü vazifesini görmektedir. Tüm duvarlarda yerden elli cm. yüksekliğinde ahşap lambiriler vardır. Camide hiç çini kullanılmamıştır. Orta mekandan güneydoğu kısmında türbeye açılan bir kapı bulunur. Cami avlusunun iki yönü medrese olarak düzenlenmiştir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar