Fatih Atikali Acemoğlu Mescidi
Acemoğlu Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Atikali Mahallesi Manyasizade Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Bezirganbaşı Acem Hüseyin Efendi tarafından 16. Yüzyılda Medrese odaları ve okulu ile birlikte yaptırılmıştır. Minberin Anadolu Kazasker Şeyhzade denmekle bilinen Mehmet Efendi koydurmuştur.  Zamanla harap olan cami, 1975 yılları arasında cami derneği tarafından aslına uygun olarak, güzel bir tarzda ahşap çatılı ve fevkani olarak ihya edilip açılmıştır. Mihrabı mermer, minber ve kürsüsü ahşap olup, müezzin ve kadınlar mahfili vardır. Halk arasında “Acemoğlu Mescidi” diye de meşhurdur.

Betonarme olarak yeniden inşa edilen yapı iki katlı olup, üst mekan ibadet sahnıdır. Binanın alt katı abdes alma mekanı olarak tanzim edilmiştir. Yapının çatısı ahşap olup çatısı kiremitle örtülmüştür. Yapının minaresi ise tam cephenin ortasında durmaktadır. Camiye girilince merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Burada bulunan bir aluminyum kapı ile son cemaat yerine girilmektedir. Daha sonra bir ahşap kapı ile harime girilmektedir. Caminin içinde beton kolonlara oturan bir mahfil bulunur. Vakit namazlarında ortalama cemaati 60 – 70, Cuma namazlarında ise 250 – 300 civarındadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar