Fatih Atikali Beyceğiz Mescidi
Beyceğiz Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Atikali Mahallesi Beyceğiz Sokak ile Beyceğiz Mescidi Sokaklar arasında 1470 tarihlerinde inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmıştır. Hadika’ya göre camiyi yaptıran Mehmet Bey’dir. Fatih Atikali semtindeki cami hakkında kitabesinde şunlar yazmaktadır. “Vakıf kayıtlarına göre “Kasım Çelebiyyü’ş-şehir bi-İbn-i Beğcügez” tarafından yaptırılan mescidin vakfiyesi 1473 tarihli olduğundan, bu tarihten önce inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bazı kaynaklarda banisi olarak gösterilen Mehmet Bey’in ikinci banisi olması gerekir. Bugünkü cami tamamiyle 1994 yılından sonraki döneme aittir. Fatih devrinde yapılan ilk şeklinden bir eser kalmayan kagir duvarlı, ahşap çatılı mescit, çeşitli tamir ve genişletme çalışmalarından sonra 1994′te tamamen yeniden yapılmıştır. Cami almaşık olarak tuğla ve kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin iç mekanı bir tarafı 9 metre olan bir kare olarak inşa edilmiştir. İç mekan 81 metrekaredir. Daha sonra 8 m. eninde bir son cemaat yeri inşa edilmiştir. Caminin planı bir dikdörtgen halini almıştır. Yapının çatısı betonarme olarak yapılmış ve alttan ahşap ile kaplanmıştır. Caminin çatısı ise ahşap olup kiremitle kaplıdır. Tapının kuzey kısmında set üzerinde bir avlu bulunur. Caminin mihrabı tamamen çini il kaplanmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşaptır. Caminin batısında bulunan tek şerefeli minare tuğladan inşa edilmiştir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar