Fatih Atikali Kaba Hasan Paşa Medresesi
Kaba Halil Efendi Medresesi veya El Haç Kadı Halil Efendi Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Karagümrük Atik Ali Paşa Mahallesi Hasan Fehmi Paşa caddesi ile Saray Ağası Caddesi’nin kesiştiği noktada 1754-1767 tarihlerinde Kadı Halil Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bu medrese bağımsız bir medrese tipinin örneklerinden biridir. El Haç Halil Efendi Anadolu Kazaskerliği ve İstanbul Kadılığı makamlarında bulunmuştur. El Haç Halil Efendi 1767 tarihinde vefat edip Medresenin haziresine gömülmüştür. Medresenin mimarı kesin olarak bilinmemektedir. Medresenin kitabesi günümüze gelememiştir.
Avlu kapısı oldukça etkileyicidir. Bu kapı diğer yöndeki Kimyager sokağına açılmaktadır. Medrese dikdörtgen bir avlu etrafına inşa edilmiştir. Medrese avlusu ile yol farklı kotlarda olduğu için medrese avlusuna merdivenle ulaşılır. Medrese avlusunda ayrıca hazire mezarları bulunur. Medrese hücreleri farklı büyüklüktedirler. Hücrelerin ara duvarlarında ocaklar bulunur. Dershane mescit kare planlıdır. Kubbenin kurşun kaplamaları günümüze ulaşmamıştır. Medrese bugün bakımsız ve harap durumdadır. Medresenin karşısında Halil Efendi’nin hayratı olan bir çeşme bugün harap durumdadır. Medrese ile birlikte yenilenmeyi beklemektedir. 1792 teftişinde 8 olan öğrenci sayısı 1869 tarihinde 21’e çıkmıştır. 1914 teftişinde bu medrese ile ilgili bir bilgi yoktur.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar