Fatih Atikali Kovacı Dede Mescidi
Kovacı Dede Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Atikali Mahallesi Manyasizade caddesine cepheli olarak Yavuz Selim İlköğretim Okulunun bahçesinde ve Fatih Kız Lisesi karşısında inşa edilmiş olup yapım tarihi bilinmemektedir. Halveti Şeyhi Sevindik Şucaaddin tarafından 15. yüzyıl sonlarında yaptırılmıştır. Yapı aslında ilk dönem zaviye iken 17. yüzyılda Vardarlı Kovacızade Şeyh Mehmet Efendi tarafından minber koydurulmuştur. Zamanla harap olan yapıdan geriye sadece minare kalmıştır. 1984 yılında tekrar inşa edilmiştir. Camii yoldan bir bahçe duvarı ile ayrılmıştır. Ufak bir avlusu bulunmaktadır. Avluya girilince solda bir küçük hazire bulunmaktadır. Mevcut cami yüz metrekarelik bir harime sahiptir. Yapının planı kare şeklindedir. Son cemaat yeri ve harim toplam 170 metrekare olarak tek çatı altındadır. Caminin içinde ahşap bir mahfil vardır. Mahfilin harime bakan kısmı epek yüksek parapetle kapatılmıştır. Caminin mihrabı tamamen çinilerle kaplanmıştır. Minber ahşaptır. İç mekan çatısı ahşap ile kaplanmıştır. Caminin minaresi alışıla gelmiş dışında soldadır. Minarenin gövdesi tuğladan, kaidesi ve şerefesi taştan yapılmıştır. Külahı kurşun kaplanmıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar