Fatih Çarşamba Esat Efendi Medresesi
Esat Efendi Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Çarşamba Manyasizade Caddesi ile İsmail Ağa Sokağı’nın kesiştiği köşede 1724 tarihinde inşa edilmiştir. Medresenin vakfiyesi 1755 tarihlidir. İsmail Ağa Cami’sinin hemen arkasındadır. İsmail Ağa Cami’ni yaptıran şeyhülislam Ebu İshak İsmail Efendi’dir. Medreseyi ise oğlu Şeyhülislam Ebu İshakzade Esat Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Esat Efendi 1685 yılında doğmuştur. 1748 yılında Şeyhülislam olmuş ve 1752 yılında ise vefat etmiştir. Medrese Haziresinde medfun olan Esat Efendi alim, şair ve bestekardır.
Medrese İsmail Ağa Camiinden bir bahçe duvarı ile ayrılmıştır. Medrese Caminin şadırvan avlusuna bakmaktadır. Standart ebatlarda olmayan on adet ocaklı, pencereli, kubbeli medrese hücreleri avlunun etrafına bir U formunda dizilmişlerdir. Medrese avlusu dikdörtgen planlı ve revaklıdır. 1869 yılında Esat Efendi Medresesi’nde talebe sayısı 26 iken 1914 yılında ise 10 kişi kayda geçmiştir. Medrese günümüzde Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından İsmail Ağa Camii ve İlim ve Hizmet Vakfına tahsis edilmiştir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar