Fatih Çarşamba İsmet Efendi Tekke Camii
İsmet Efendi Tekke Camii; İstanbul Suriçi Fatih Çarşamba Manyasizade Caddesi İsmail Ağa Sokak. 40 adresinde 1853 tarihinde Şeyh Mustafa Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Yapının karşısında Tevki Cafer Camii ve yanında Mesnevihane Camii bulunur. Yapı tekke, dergah ve mescit olarak inşa edilmiştir. Ağırlıklı olarak Tekke olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde tekke ve dergahların kapatılmasından sonra uzun yıllar kullanılmamıştır. Daha sonra cemaat katkılarıyla 1960 yıllarında yenilenmiştir.

CAMİNİN BANİSİ

İsmet Efendi 1808 yılında Yanya’da doğmuş bir Arnavut’tur. Halit el Bağdadi’nin halifelerinden ve Abdullah Mekki’nin takipçisidir. Risale-i Kudsiye isimli bir eseri vardır. Bu eser bugün Galata Mevlevihanesi’ndedir. 1872 yılında vefat etmiştir.

MİMARİ YAPI

Yapı bir çevre yoluyla caddeden ayrılmaktadır. Yapı bir avlu içindedir. Caminin tüm arsası 3000 metrekaredir. Cami kare formlu kagir bir binadır. Yarım kubbesi üstü kiremitle kaplıdır. Caminin iç harimi 50 metrekaredir. Mihrap beton olarak taş duvar oyularak inşa edilmiştir. Minber ve vaaz kürsüsü ahşaptır. Girişi son cemaat yerinde olan kadınlar mahfili betondan yapılmıştır. Camin yan duvarlarında dört ve iki pencere vardır. Mihrap cephesinde ise iki pencere bulunur. Caminin sağındaki minare betonarme olarak inşa edilmiştir. Cami avlusunda büyük bir hazire bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar