Fatih Çarşamba Mesnevihane Camii
Mesnevihane Camii, Mevlevihane Camii, Darülmesnevi Tekkesi ve Şeyh Mehmet Murat Efendi Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Çarşamba Tevkii Cafer Mahallesi Mesnevihane Sokak 5 adresinde 1844 tarihinde inşa edilmiştir. Mesnevihane camii, kapı üzerindeki kitabesinden anlaşılacağı üzere 1844 yılında Nakşibendi tarikatine mensup olan Şeyh Mehmet Murat Efendi tarafından tekke olarak inşa edilmiştir. Yapının inşa amacı Mevlana’nın Mesnevisini okutmak, bu eser sayesinde tasavvuf ilmini ve Farsça’yı öğretmektir. İlk talebelerin icazet töreninde devrin padişahı Sultan Abdülmecit’te bulunmuştur.

Tekke’de dersane olarak kullanılan mescit, tevhidhane, kütüphane, sekiz adet derviş hücresi, şadırvan, mutfak ve selamlık bulunmaktadır. Yapılarda Sultan II. Mahmut döneminden itibaren görülen empire üslubu görülmektedir. Sonraki dönemlerde mescide bir minare eklenmiştir. 1852 yılında Sultan II. Mahmut’un baş kadını Nevfidan hatun tarafından yaptırılan sarnıç bulunmaktadır. Kapı yanındaki türbede şeyh Mehmet Murat Efendi yatmaktadır.

Yapı kırmataş ve tuğladan imal edilmiştir. Kapı ve pencere söveleri küfeki taşı ile çevrelenmiştir. Yapının çatısı ahşap olup kırma çatıdır. Çatı kiremitle kaplanmıştır. Kapalı son cemaat yerinin basık kemerli ahşap sundurması daha sonra beton bir sundurma haline getirilmiştir. Kapı üstünde Hattat Ali Haydar Efendi’nin yazdığı bir kitabe bulunmaktadır. Yapılar topluluğu 421 metrekarelik bir alanda 58 metrekarelik bir harim bulunmaktadır. Tek minare tek şerefeli olup tuğladan örülmüştür. Avluda kuyu ve çeşme bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar