Fatih Cedit Abdürrahim Efendi Medresesi
Cedit Abdürrahim Efendi Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Ali Kuşçu mahallesi Darüşşafaka Caddesi ile Yeşil sarıklı Sokağın birleştiği köşede, bu iki cadde ve sokak ile beraber Otlukçu yokuşu ve Misvak sokağın çerçevelediği yapı adasında 1757 tarihinde Cedit Abdürrahim Efendi tarafından inşa edilmiştir. Bir külliyeye bağlı olmayan bağımsız medrese örneklerinden biridir. Cedit Abdürrahim Efendi 1757 tarihlerinde Rumeli kazaskeri iken vefat etmiş olup babası Müftü Mahmut Efendizade’nin oğludur. Cedit Abdürrahim Efendi medresenin güneydoğusundaki hazirede medfundur.
Girişi Darüşşafaka Caddesi’ne açılan medresenin avlusu, revaklı ve kare planlıdır. Avluda girişin sağında günümüzde kullanılmayan bir kuyu ve ortasında bir şadırvan bulunmaktadır. Kare planlı, kubbeli, ocaklı, ve nişli medrese hücreleri yine kare planlı ve revaklı avlunun üç tarafında bir U şeklinde yer almışlardır. Dershane ve mescit yine kare planlı ve kubbelidir. Kubbelerin kurşunları bulunmamaktadır. Vakfiyesinde medrese hücrelerinin sayısı 10 olarak verilse bile bugün hücrelere ilave bir idare binası bulunmaktadır. Dershane ve mescidin çiçeklerle bezeli ve besmele yazılı mermer kapısı etkileyici güzelliğe sahiptir.

Medresenin 1792 tarihindeki toplam öğrenci sayısı 12 kişidir. 1869 da 18’i talebe 20 kişiye çıkmıştır. Medrese günümüzde fatih Müftülüğüne tahsis edilmiş olup 1976 yılından bu yana Cedit Abdürrahim Efendi Yatılı kuran Kursu olarak hizmet vermektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar