Fatih Cibali Bıçakcı Alaattin Mescidi
Bıçakcı Alaattin Mescidi, İstanbul Suriçi Fatih Cibali Haydar Mahallesi, Çağa Sokak ile Bıçakçı Çeşme Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Cami, 1504 tarihinde vefat eden Bıçakçı Alaattin Ali tarafından kendi adına yaptırılmıştır. Duvarları taş ve tuğla olup çatısı ahşaptır. 4 köşe bir kaide üzerine oturtulmuş tek şerefli minaresi bodur, ve kagir olup, camiden ayrıdır. Vakfiyesi 1503 tarihlidir. Mescit İsmail Efendi tarafından 1868 tarihinde yenilenmiş 1893 tarihinde de Hacı Şevki Efendi tarafından yaptırılan tamiratla bugünkü durumuna getirilmiştir. Dikdörtgen planlı olan bu caminin bitişiğindeki sıbyan mektebi ise 1930 da yıkılmıştır. Küçük bir avludan girilen caminin iç duvar etekleri ve mihrabı mermer kaplıdır. Kadınlar mahfili ve son cemaat yeri de bulunan caminin mihrap duvarının sokağa bakan yüzünde bir kitabe vardır.

Devamlı suyu akan çeşmesi üzerindeki kitabe ise, 1893 tarihini taşımaktadır. 1966,1975 ve 1990 tarihlerinde halkın yardımlarıyla onarılmıştır. Vakit namazlarında 20-25 cumana nazlarında 60-70 kişi kadar cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar