Fatih Cibali Dividdar Keklik Mehmet Efendi Camii
Dividdar Keklik Mehmet Efendi Camii; İstanbul Suriçi Fatih Cibali Küçükmustafapaşa Haydar Semtinde, Haydar Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Mescidin ilk banisi, Dividdar Keklik Mehmet Efendi’dir. İlk inşa tarihi bilinmeyen mescit, zamanla yanmış, ve arsa olarak kalmıştır. 1882 tarihinde zamanın Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa tarafından ahşap ve kubbeli olarak yeniden yaptırılmıştır. 1950 yılında tamir görmüş, 1972’de yeniden beton kubbeli ve sekizgen olarak yapılmıştır.

Caddeye bakan duvarları mozaik sıvadır. Minaresi sağında olup tek şerefeli ve beton sıvalıdır. İç kısmı 60 m2’dir. Duvar etekleri mermer kaplıdır. Mihrabı mermer, minber ve kürsüsü ahşap olup tarihi değere sahiptir. Kadınlar mahfili vardır. Her duvarda altta ve üstte ikişer pencere vardır. Son cemaat yeri, haziresi ve avlusu yoktur. Tam caminin karşısında 1588 tarihli bir çeşme bulunmaktadır. Son cemaat yeri ile avlusu ve mezarlığı yoktur. Cemaati ortalama vakit namazlarında 15-20, Cuma namazlarında ise 80-100 civarındadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar