Fatih Cibali Hacı Ferhat Camii
Hacı Ferhat Camii; İstanbul Suriçi Fatih Cibali Haydar mahallesi Müstakbel Şair Baki Sokak 1 numaralı adreste 1532 tarihinde inşa edildiği kapı üstü kitabesinden anlaşılmaktadır. Müstakbel Şair Baki Sokak iki önemli cadde arasında kalmaktadır. Karadeniz Caddesi doğusunda ve Cibali Caddesi Batısında bulunmaktadır. Cami Haydar Medresesinin kapısına yakındır. Kapı üstü kitabesinde 1532 yılında Ferhat Ağa isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Ferhat Ağanın kabri camiinin haziresindedir. Camii uzun yıllar bakımsız kaldığı için ve yangın geçirdiği için 1968 tarihinde Vakıflar tarafından yenilenmiştir.

Duvarlar kagir olup tavan döşemesi tamirat sırasında betonarmeye çevrilmiştir. Son cemaat yeri sonradan eklenmiş olup sağ köşesinden harime girilmektedir. Caminin harimi 60 metrekaredir. Beş sıra saf oluştuğunda camide 60-70 kişilik bir cemaat ibadet edebilmektedir. Giriş kapısının hemen sağından minareye çıkılmaktadır. Caminin minberi ve mihrabı mermer olup vaaz kürsüsü ahşaptır. Caminin kadınlar mahfilide betonarme olarak yapılmış olup harimin ortasındaki bir kolon tarafından taşınmaktadır. Caminin çatısı ahşap olup kiremitle örtülmüştür.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar