Fatih Cibali Hacı Ferhat Sibyan Mektebi
Hacı Ferhat Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Fatih Zeyrek ve Haydar Cibali Mahallesi, 2191 ada, 9 parselde yer alan yapının inşa tarihi belli değildir. Hacı Ferhat (Haydar Paşa) Mektebi olarak kayıtlarda yer almıştır. Bu yapı bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir. Günümüzde oldukça harap durumda olan yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Rölövesi Koruma Kurulu tarafından 2007 yılında onaylanmıştır. Yapıda Kurul kararı gereği temizlik çalışması yapılmış olup, tekrar hazırlanan Restitüsyon ve Restorasyon projeleri onaylanmak üzere Koruma Kuruluna sunulmuştur. Onay işlemleri devam etmektedir. Yapı iki katlıdır. Kagir olarak almaşık olarak inşa edilmiştir. Moloz taş ve üç sıra tuğladan oluşan dış duvarlar bugün oldukça haraptır. Yapının kat arası döşemeleri ve çatısı ahşap olup bugün kalmamıştır. Cephelerde Sıbyan mektebi göstergesi sayılan konsol işçiliği hala görülebilmektedir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar