Hadım Haydar Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Cibali Mahallesi haydar Caddesi ile Haydar Hamam Sokağın kesiştiği yapı adasında 1564 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı Haydar Paşa Külliyesinin bir yapısıdır. Külliyede, medrese, cami, çifte hamam ve çeşme gibi unsurlar bulunmaktadır. Medrese hamamın karşısındadır. Hadım Haydar Paşa, Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden olup bu külliyeyi 1563-1564 tarihlerinde yaptırmıştır. Hadım Hasan paşa 1569 tarihinde ölmüştür. Mimar Sinan eserlerini gösteren belgede bu külliyenin hamamı anlatılmaktadır. Ama listede medrese yoktur. Bu itibarla bu medrese ile ilgili olarak fazla bir bilgi yoktur.
Medrese bu gün harap durumdadır. Medrese kalıntılarından kesin röleve çıkarmak çok zordur. Almaşık malzemeden yapılan dershane, kare planlı ve kubbelidir. Hadım Haydar Paşa Medresesi’nde yapılan kontrollerde 1869 yılında bir dersiam ve 35 talebe kalmakta idi. 1914 tarihli raporda ise 30-35 öğrencinin kalabildiği anlatılmaktadır. 1980 yılına kadar Haydar Spor Kulübü tarafından medrese o dönemde bir takım izler görülebilmekte idi. Medresenin haydar Hamam Sokağı’na bakan cephesinde bir kapısı ve avlu duvarları ayakta kalan kısımlardır. Odaları yıkılan medrese dershanesiyle hala mevcuttur. Günümüzde medrese metruk olup, restore edileceği tarihi beklemektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar