Fatih Cibali Seyyit Velayet Türbesi
Seyyit Velayet Türbesi;  İstanbul Suriçi Fatih Cibali Mahallesi Şair Baki Sokağına cepheli olarak 15. yüzyılda Aşık Paşazade Camisi ile karşında inşa edilmiştir. Türbe kare planlı olan yapı Aşık paşazade türbesiyle aynı mimari özellikleri taşımaktadır. Yoldan basık kemerli bir kapıyla türbenin doğusundaki avluya girilmektedir. Türbeye de avludan girilmektedir. Yapının cepheleri kesme taş örgülüdür. Doğu cephesinde mermer söveli ve basık kemerli giriş kapısının üzerinde istifli sülüsle yazılmış kitabe bulunmaktadır. Kuzey cephesi sağırdır. yapının diğer cephelerinde iki sıra halinde altışar pencere bulunmaktadır. Türbenin içinde Seyyit velayete ait bir lahitle oniki kabir daha bulunmaktadır.

Caminin etrafında ve Seyyit Velayet Türbesi’nin yanında geniş hazireler vardır. Caminin etrafındaki arazide bulunan ve bağışlanan vakıflardan çok saygı duyulan bir tesis olduğu anlaşılan zaviye ve tekkeden ise bugün görünürde bir iz yoktur. Osmanlı Dahiliye Nezareti’ne ait bir nüfus sayımındaki kayıtlardan Emirler, Seyyit Velayet Hazretleri, Seyyit Velayet adları ile anılan tekkede 1883 biri erkek, üçü kadın olmak üzere dört kişinin oturduğu anlaşılmaktadır. Tekkenin en azından 20. yüzyıl başlarına kadar mamur ve faal olduğu düşünülebilir. Büyük bir ihtimalle tekke de bu çevreyi harap eden 1918 yangınında yok olmuş, bir daha da ihya edilmemiştir. Caminin avlusunu sokaktan ayıran duvarda İstanbul’un en eski ve esas mimarisini koruyabilmiş nadir çeşmelerinden biri bulunmaktadır. Çeşme Aşık Paşa sülalesinden Şeyh Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Üzerindeki Arapça kitabesinde 1564 tarihi vardır. Kemerin iki yanındaki birer mısradan ibaret Türkçe kitabede ise rakamla tarih olmadığından ebcedi değişik biçimlerde hesaplanabilmektedir. İ. Hilmi Tanışık bunu 987 1579 olarak çözmüş, R. Ekrem Koçu ise tarihin mücevher bir tarih olduğuna işaretle 1568 rakamını çıkarmış, Fahri Derin ve Vahit Çabuk ise 1570 tarihini bulmuşlardır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar