Fatih Cibali Üskübi Camii
Üskübi Camii veya Nimetil Çeys Çakır Ağa Camii; İstanbul Suriçi Cibali Haraçcı Kara Mehmet Ağa Mahallesi Üsküplü Caddesinde 39 numaralı adreste 1474 tarihlerinde inşa edilmiştir. Haliç Sahil yolunda bulunan Cibali Sigara Fabrikasının arkasındaki caddede yer almaktadır.

Caminin yapıldığı yapı adasının dört bir tarafında sokaklar bulunmaktadır. Nimetil Çeyş, İstanbul’un fethine katılmış demektir. Çakır Ağa dördü İstanbul’da biri Silivri’de ve biri de Edirne’de olmak üzere 6 adet Mescit yaptırmıştır. Fatih devrinde inşa edilmiş olan bu yapı Kanuni dönemi defterdarlarından Süleyman Çelebi tarafından yenilenmiş ve Camii haline getirilmiştir. Bir yangından sonra1874 tarihinde ise Vakıflar tarafından yenilenmiş ve genişletilmiştir.

MİMARİ YAPI

Caminin tüm bu bilgiler Caminin kitabesinden okunmaktadır. 1989 tarihinde yenilenen Camii dikdörtgen planlı ve çatılı bir hale gelmiştir. Caminin ilk halinden günümüze pek bir şey kalmamıştır. Camii 170 metrekare bir alandadır. Caminin harim ölçüleri 11.25 x 14.35 metredir. Son cemaat yeri ise 9 X 8.10 metredir. Sokaktan bir demir kapı ile son cemaat yerine girilmektedir. İmam odası hemen buradadır. Buradan harime girildiğinde sağlı ve sollu mahfiller yer alır. Mihrap çini ile kaplanmıştır. Minber boyalı ahşaptır. Tavan ahşap çıtalarla kaplanmıştır. Duvarlar pencerelerin alt hizası olan yerden 1.25 yüksekliğine kadar çinilerle kaplanmıştır. Sol duvarda dört, sağ duvarda üç, mihrabın sağında ve solunda birer uzun pencere bulunmaktadır.

Son cemaat yerinin üst kısmında kalan üst mahfilin harim tarafı ahşap korkuluklar ile kapatılmıştır. Mihrabın sağında ve solunda bulunan şamdanlar 1295 tarihini taşımaktadır. Girişin iki tarafında ve mihrabın iki tarafında pencereler bulunur. Yapının üstü yuvarlak kemerli pencereleri bulunur. Cephelerdeki altı adet pencereden iç mekan aydınlanmaktadır. Üst mahfiller boyu boyunca üst kata kısa pencereler yapılmıştır. Bunlar mahfil boyunca üçer tanedir. Dış cephedeki tüm pencerelerin beyaz silmeleri bulunmaktadır. Ahşap çatının saçakları kısadır.

Minarenin bazı kısımları Mimar Sinan döneminden kalmıştır.  Minare son cemaat yerinin köşesinde olup, kapısı caminin içindedir. Minare tam olarak caminim güney batı köşesindedir. Cami ile aynı dönemde yapılmış olan Bostan Hamamı uzun yıllar caminin yanında idi. Bu yapı uzun yıllar Sabun imalathanesi olarak kullanılmış ve 1993 tarihinde yıkılmıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar