Fatih Draman Kara Halil Mescidi
Kara Halil Mescidi veya Kızıl Mescit veya Hüseyin Ağa Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Draman Derviş Ağa mahallesi Draman Caddesi Ali Şah Sokak 44 adresinde 16.yüzyılda inşa edilmiştir. Mescidi bulabilmek için Fatih Halk Eğitim müdürlüğünü bulmak yeterlidir. Mescit 16.yüzyılda Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı daha sonra zaman içinde tahrip edilmiştir. Bu mescidin yerine Kara Ali mescidi inşa edilmiştir. Maalesef kitabesinde bu inşa tarihi okunmaz. Bu yapılan yapı 1916 yangınında yok olmuştur. 1965-1966 yıllarında da çevrede oturanların gayretiyle yapı tekrar inşa edilmiştir.

Mescit dışarıya karşı bir avlu içerisindedir. Yapı Kare planlıdır. Duvarlar kagirdir. Çatı ahşap olup kiremitle kaplıdır. Caminin içinde tavan ahşap ve düzdür. Sahnın duvarları pencere hizasına kadar ahşap lambiri ile kaplanmıştır.  Duvarlarda iki sıra pencere bulunur. Bu pencereler altlı üstlüdür. Mescidin son cemaat yeri yoktur. Girişin solundan merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Mescidin minaresi yoktur. Mescitte 70 kişi ibadet edebilmektedir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar