Fatih Draman Tercüman Yunus Camii
Tercüman Yunus Camii veya Drağman Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Draman Derviş Ali Mahallesi Draman caddesi 43 adresinde 1541 tarihinde külliye olarak inşa edilmiştir. Mescit Çarşambadan başlayan Manyasizade Caddesi batıya devam edilerek Draman caddesi üzerinde, caddeden yukarda ki bir platformda yer alır. Mescidin karşısından Draman Çeşme caddesine ile Balata inilir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray tercümanlarına Drağman denirdi. Drağman kelimesi zaman için de Draman olarak Türkçeleşmiştir. 1541 yılında tercüman Yunus tarafından bu külliye inşaatına başlanmıştır. Daha sonra Tercüman Yunus’un ölümü ile külliye kardeşi Mustafa Ağa tarafından bitirilmiştir. Külliye cami, tekke, medrese, sıbyan mektebi, darülhadis ve derviş hücrelerinden meydana gelmektedir. Daha sonra Mustafa Ağa tekke şeyhleri ve kendisi için konutlarda inşa edilmiştir. 1729 Balat yangınında külliye zarar görmüştür. Sultan III.Ahmet 1730 yılında ve 1764 tarihlerinde tekke yeniden yapılmış ve cami yenilenmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde ise sıbyan mektebi ve Cami tekrar yenilenmiştir. 1914 yılında ise Cami yıkılıp yeniden yapılmıştır. Doğal olarak ta bu yenilemeler sırasında yapı tüm orijinalliğini kaybetmiştir.

Halveti tekkesi 1925 yılında kapatılıp mescit olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sıbyan mektebi ilk aşamada halter ve güreş kulübü olarak kullanılmıştır. Daha sonra sıbyan mektebinin tüm mimarisini bozacak şekilde ilaveler yapılmıştır. Tekke, darülkurra ve medrese çeşitli tarihlerde bakımsızlıktan günümüze gelememiştir. Külliye yol kotundan 3 metre yukarda bir platform üzerindedir. 1985 yılında son değişikliklerden sonra bugünkü şeklini almıştır. Cami kagir olarak dikdörtgen bir yapıdır. Altı sütun tarafından taşınan bir son cemaat mahalli vardır. Ceviz bir kapıdan iç mekana geçilir. Giriş kapısının hemen üzerinde 3 metrelik bir mahfil bulunur. Caminin tüm iç duvarları çini ile kaplanmıştır. Mihrap çini, minber ve kürsü ahşaptır. Caminin iç mekanını bir kubbe örtmektedir. Cami içi çift sıralı pencereler tarafından aydınlatılmaktadır. Mescidin minaresi sağda olup 200 kişi ibadet edebilmektedir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar