Fatih Fethiye Koca Sinan Medresesi
Koca Sinan Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Çarşamba Manyasizade caddesi Fethiye kapısı sokağı, Fethiye Medresesi arkası sokağı ve Fethiye Cami avlusu sokağının kesiştiği yapı adasında 1591 tarihinde Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Pammakaristos Kilisesi Sultan III. Murat döneminde camiye çevrilerek Fethiye Camii ismini almıştır. Bu medrese bu caminin avlusuna inşa edilmiştir. Medreseyi yaptıran Koca Sinan Paşa sadrazamlık yaptığı dönemde Yemen ve Tunus Fatihi olarak tanınır. Sinan Paşa vefat edince Divanyolu’nda bulunan külliyesinin türbesine defnedilmiştir.
Medresenin hücre sayısı 9 dur. Medrese 20.yüzyıl başlarında harap olmuştur. Ulusal Mimarlık akımının önemli mimarlarından Mimar Kemalettin tarafından yeniden inşa edilmiştir. Bugün gördüğümüz yapı 1911 tarihli yeni binadır. Yeni yapılan bina eski medreseye önemli ölçüde sadık olarak yapılmış olup altına bir bodrum kat ilave edilmiştir.

Yapı Fethiye camisine yönelik bir U şeklindedir. Günümüzde 10 odasıyla ilkokul olarak hizmet vermektedir. Yapı 1914 yılı içerisinde darülhilafe kadrosundadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar