Fatih Feyzullah Efendi Medresesi
Feyziye Medresesi veya Feyzullah Efendi Medresesi; İstanbul Sur içi Fatih Macar Kardeşler Caddesi üzerinde Feyzullah Efendi ve Ali Emiri sokaklar arsında kalmaktadır. Bugün Millet Kütüphanesi El Yazma Eserleri olarak hizmet vermektedir. Yapının kitabesine göre Seyyit Feyzullah Efendi tarafından 1700 yılında inşa edilmiştir. Sultan II.Mustafa ve Sultan III.Ahmet’in hocası iken aynı zamanda Sultan II.Mustafa dönemi Şeyhülislamı olarak görev yapmıştır. Birçok yerde eserler yaptırmıştır. 1703 yılında Edirne Vakası denilen olaylar sonunda öldürülmüştür.
Medresenin mimarı olarak Kayserili Mehmet Ağa olarak bahsedilmesine rağmen kitabede ismi görülmemektedir. Medresenin iki girişi bulunmaktadır. Kütüphanenin okuma salonları Macar Kardeşler Caddesi üzerindedir. Medrese dikdörtgen planlı bir yapıdır. Avlu etrafında on oda bulunmaktadır. Orta avlu içinde büyükçe bir şadırvan bulunmaktadır.

Medresenin kare planlı ve kubbeli fevkani bir dershane mescidi ile bir kütüphane bulunmaktadır. Simetrik olarak konumlandırılan dersane mescit binası ile kütüphane binası aynı özelliklere sahiptir. Avluda altıgen planlı bir şadırvan ve günümüzde kullanılmayan bir su kuyusu bulunmaktadır. Medresenin çeşmeleri ise yapıya bir zenginlik katmaktadır. Medresede kalan öğrenci sayısı 15 1792 yılında 15 iken 1869 tarihinde 26 kişiye yükselmiştir. 1914 yılında ise teftiş heyeti raporunda 10 kişi gözükmektedir. Önemli bir kitap kolleksiyoneri olan Ali Emiri Efendi on altı bin el yazma eserini buraya bağışlamıştır. Bunun üzerine burası Millet Kütüphanesi olarak faaliyete başlamıştır. 1999 depreminde zarar gören yapı restore edilerek kuvvetlendirilmiş ve 2008 yılında tekrar hizmete açılmıştır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar