Fatih Güluştu Valide Sultan Türbesi
Güluştu Valide Sultan Türbesi; İstanbul Suriçi Fatih Külliyesi’nin kıble yönünde, 2126. ada, 24. parselde yer almaktadır. Güluştü Valide Sultan, Sultan Abdülmecit’in hanımı ve son Osmanlı Padişahı olan Sultan VI. Mehmet Vahdettin’in annesidir. 1855′de ikiz sultanlardan Zekiye ve Fehime Sultan’ı, 1856′da Mediha Sultan’ı, 1861′de Vahdettin Efendi’yi dünyaya getirdi. Güluştü Valide Sultan 1861 yılında vefat etti. Gülüştü Valide Sultan Türbesi’nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, Sultan Abdülmecit devrinin son yıllarına doğru inşa edilmiştir. Osmanlı türbe mimarisinde pek ender kullanılan dairevi plan tarzı kullanılmıştır. Silindirik gövdeyi kısa bir kasnakla donatılmış kubbe örter. Duvarlar kesme küfeki taşından örülmüştür. Türbe, alt sırada dokuz, üst sırada on dört pencere ile aydınlanır. Basık kemerli giriş doğuya açılmaktadır. Türbenin içinde siyah renkli kalemişleri vardır. Pencere kemerleri akant yapraklarından meydana gelen alınlıklarla taçlandırılmış, kubbe eteğinde sıralanan, vazolardan çıkan bitkisel motifler kubbe merkezine doğru uzatılmıştır. Türbenin içindeki sandukalar simli puşidelerle örtülüdür. Sandukalardan, Sultan V. Mehmet Reşat’ın eşlerinden olan Dürrüaden Kadın Efendi’ye ait olanı Geç dönem Osmanlı ahşap oymacılık ve kakmacılık sanatı olan Muşarabiye Sanatı yönünden dikkati çeker. Sandukanın başucu tarafındaki yuvarlak madalyonlara, Sedef kakma tekniği ile istifli Sülüs hatlı kitabe yerleştirilmiştir. Türbede; Güluştü Valide Sultan ile sekiz kişiye ait toplam dokuz sanduka vardır. Dürrüaden Kadın Efendi; Sultan V. Mehmet Reşat’ın eşidir. 1909 yılında vefat etmiştir. Zekiye Sultan; Sultan Abdülmecit’in, Güluştü Valide Sultan doğan kızıdır. 1856 yılında vefat etmiştir. Fehime Sultan; Sultan Abdülmecit’in, Güluştü Valide Sultan doğan kızıdır. 1857 yılında vefat etmiştir.

Şehime Sultan; Sultan Abdülmecit’in baş kadınıdır. 1857 yılında vefat etmiştir. Şerefnaz Hanım; Sultan Abdülmecit’in ikinci kadınıdır. Münire Sultan; Sultan Abdülmecit’in, Verdcenan Kadın’dan 1844 yılında doğan kızıdır. 1862 senesinde vefat etmiştir. Ceylanyar Hanım: Sultan Abdülmecit’in ikbalidir. 1856 yılında vefat etmiştir. Behice Sultan; Sultan Abdülmecit’in, üçüncü ikbali olan Nesrin Hanım’dan doğan kızıdır. 1848 yılında vefat etmiştir. Türbe, ziyarete kapalıdır.2001-2002 yılları arasında onarılan türbe ziyarete açılabilecek durumdadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar