Fatih Hafız Ahmet Paşa Medresesi
Hafız Ahmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Ali Kuşçu mahallesinde Başmüezzin ve Başhoca sokakları arasındaki yapı adasında 1596 tarihinde külliyenin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Hafız Ahmet Paşa Külliyesi cami, medrese, darülkurra , kütüphane, sebil, çeşme ve türbeden meydana gelmektedir. Hafız Ahmet Paşa beylerbeylik, kubbe vezirliği ve sadaret kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. Hafız Ahmet Paşa 1613 tarihinde vefat etmiş olup külliye içindeki türbeye gömülmüştür.
Medresenin mimarı Davut Ağa olarak düşünülmesine rağmen medrese kitabesinde bu konuda bilgi bulunmaz. Fatih caddesi üzerinde olan medrese girişinin hemen solundaki cami bulunmaktadır. Medrese 14 hücreden meydana gelmesine rağmen sonradan iki hücre birleştirilmiştir. Girişin solunda 2, karşısında 5, sağında 6 adet hücre yer almaktadır. Avluyu üç taraftan saran medrese hücreleri kare planlı olup revakların etrafında tabanı girişe bakacak şekilde düzgün olmayan bir U şeklindedir. Hafız Ahmet Paşa Medresesi 1792 tarihinde 19 talebe 1869’da 45 talebe 50 kişi ikamet etmekteydi. 1914 yılında ise 15 talebe kayda geçmiştir. Medrese günümüzde restore edilmektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar