Fatih Hafsa Valide Sultan Türbesi
Hafsa Valide Sultan Türbesi; İstanbul Fatih’te, Yavuz Sultan Selim Camii haziresinde, Yavuz Sultan Selim Türbesi yanı, 1913. ada, 119. Parselde 1534 yılında oğlu Kanuni tarafından yaptırılmıştır. Hafsa Sultan, Yavuz Sultan Selim’in başkadını ve Kanuni Sultan Süleyman’ın annesidir. Hafsa Sultan, Kırım, Bahçesaray doğumlu olup. Kırım hanı Mengi Giray’ın kızıdır.

Hafsa Sultan, oğlu Süleyman’ı, Yavuz Sultan Selim’in şehzadeliği sırasında, 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon’da dünyaya getirdi. Yavuz Sultan Selim’in padişah olması üzerine, Manisa Sancak Beyliği’ne tayin edilen Şehzade Süleyman ile Manisa’ya gitti ve sekiz buçuk sene orada kaldı. Yavuz Sultan Selim’in vefatı üzerine, oğlu Şehzade Süleyman padişah olunca, “Valide Sultan” oldu ve İstanbul’da Topkapı Sarayı’na yerleşti. Hafsa Sultan 1534 senesinde İstanbul’da öldü ve kocası Yavuz Sultan Selim Han’ın türbesinin yanına gömüldü. Sonradan oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından üzerine bir türbe inşa ettirildi. Hafsa Sultan, Manisa’da bir külliye yaptırmıştır. Külliye; cami, medrese, imaret, hangah, darüşşifa, hamam ve sıbyan mektebinden meydana gelmiştir. Külliyenin giderlerinin karşılanması için Manisa ve Menteşe’deki bütün emlakını vakfetti. Bu külliyedeki camisinde, her yıl geleneksel olarak mesir şenlikleri yapılmakta ve Merkez Efendi’nin halka dağıttığı yerden mesir macunları dağıtılmakta bu vesile ile Hafsa Sultan yad edilmektedir. Ayrıca, Urla’da bir mescit yaptırmıştır. Hafsa Sultan, yalnız hayırları ile değil, iyi kalpliliği ile de tanınmıştır.

Türbe, Hafsa Sultan’ın ölümünden sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Mimar Acem Ali’ye inşa ettirilmiştir. İlk türbe binası sekizgen planlı, sağır kubbeli bir yapıdır. Türbe, daha sonra Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Cephede giriş çıkması ve dört sütun üzerine oturan düz atkılı ve geniş saçaklı revakı vardır. Yapıda sekizgen bir kasnakla kubbeye geçilmiştir. Türbe, 1894 depreminde temellerine kadar yıkılmıştır. Meşrutiyetten önce yeniden yapımına başlanmış ise de yarım kalmıştır. Bugün bu türbe temellerine kadar yıkılmış bir vaziyettedir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar