Fatih Hırka-i Şerif Altay Mescidi
Altay Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Fevzipaşa Caddesi ile Altay Caddesi’ nin kesiştiği yapı adasında 1670 tarihlerinde inşa edilmiştir. Hadikka’da belirtildiği üzere camii 1669 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi Şeyhülislam Debbağzade Mehmet Efendi’dir. Mehmet Efendi Şam’dan azledilmiş halde iken bu camiyi yaptırmış, daha sonraları iki defa Şeyhülislam olmuştur. 1702 tarihinde vefat etmiştir. Sultan Selim çarşısı yakınında medresesi olup kendisi medrese meydanında medfundur. Mescit 1920’lerde ahşap ve çatılı bir yapı iken tamamen harap olup, arsa haline gelmiştir. Merhum Niyazi Peközer başkanlığında kurulan camii yaptırma derneği tarafından 1984 yılında Vakıflar İdaresinin kontrolü altında yeniden inşasına başlanmış, 1987 yılında ibadete açılmıştır. Caminin yapılış dönemlerine ait herhangi bir kitabesi mevcut değildir. Camii klasik üsluba bağlı olarak ana kubbesi dört duvar üzerindeki sekiz köşeli kasnak üzerine oturtulmuş, son cemaat kısmındaki revakların üstü de üç buçuk kubbeyle örtülmüştür. Tek şerefli bir minaresi ve bir cümle kapısı vardır. Caminin iç kısmı 100 m2’dir. Avlu ile birlikte 300 m2’lik bir alanı kaplamaktadır. Mihrabı Kütahya çinisi ile bezenmiş, kürsü minber ve mahfil ahşap dekorlarla süslenmiştir. Camii kubbesi revzen nakış ve yazılarla tezyin edilmiştir.

Ayrıca avlusunda bakımlı küçük bir mezarlığı vardır. Caminin görevlilerine ait muntazam meşrutası bir imam-hatip bulunmaktadır. Cemaati vakit namazlarında 50 – 60, Cuma namazlarında ise 200 – 250 civarındadır. Tuvalet ve abdest alma yeri yeterlidir. Caminin alt kısmında bir oto garajı, zemin katında dükkanları bulunan bir pasaj vardır. Ayrıca camii meşrutasının altında da camiye ait dükkanlar vardır. Adı geçen dükkanların kiraları 1993 yılına kadar caminin noksan işlerini tamamlamak üzere camii derneğine ait olup mezkur tarihte her türlü tasarruf hakkı Vakıflar idaresine verilmiştir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar