Pir Mehmet Çelebi Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Fatih Hırka-i Şerif Camisi’nin karşısında bulunan bu sıbyan mektebi Pir Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapının yapım tarihi bilinmemektedir. 19.yüzyılın ikinci yarısında yaptırıldığı sanılmaktadır. Sıbyan mektebi iki katlı bir yapı olup, diğer sıbyan mekteplerinden ahşap oluşu ile ayrılmaktadır. Dikdörtgen planlı yapının üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Uzun süre konut olarak kullanılmasından ötürü orijinalliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar