Fatih Horhor Süleyman Halife Sibyan Mektebi
Süleyman Halife Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Fatih Saraçhane Horhora inen Horhor Caddesi ile Yeşil Tekke Sokağının birleştiği yerde, Suphi Paşa Konağının karşısında 1728 yılında sürre emini Süleyman Halife tarafından inşa ettirilmiştir. Mektebin kitabesi bulunmamasına rağmen, mektebin altındaki çeşmenin kitabesinden anlaşılmaktadır. Uzun yıllar konut olarak kullanılan bu bina, iç düzenin zaman içinde değişmiş ise de dış görünümü özgün haliyle günümüze kadar gelmiştir. Duvarlar iki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüştür. Kare planlı ve tonoz örtülü olduğu anlaşılan fevkani dershane yapının köşesinde yer alır. İki katlı taş mektebin ikinci kat odasının taş konsollar üzerinden yola doğru çıkması, kirpi saçağın altında bir kuş evinin bulunması, binayı gayet zarif görünüme kavuşturmaktadır. Mektebin bitişiğinde ahşap muallim binası bulunmaktaydı.1930 yılların sonunda satılan mekteple ilişkili ama bağımsız bir bina, özel mülkiyet olması dolayısı ile Kültür vakfı tarafından restore edilmiştir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar