Fatih İsmail Efendi Ağa Sibyan Mektebi
İsmail Efendi Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Fatih Çarşamba Manyasizade Caddesinde 1725 tarihinde Şeyhülislam İsmail Efendi tarafından inşa ettirilen külliyenin bir yapısıdır. Külliyenin camisi Cami beyti-şerifin ebadına göre yapılmıştır. Bina fevkani tarzdadır. Alt kısımda dükkanlar bulunur. Tek kubbeli olan camiinin girişi avlu kapısındandır. Avlu kapısı üzerinde sıbyan mektebi bulunmaktadır. Avlunun arkasında ise Darülhadis binası bulunmaktadır. Yapı 1952 yılında aslına uygun olarak tamir edilmiştir. Bugün bu yapı külliyenin misafirhanesi olarak kullanılmaktadır. Yapı bakımlı ve onarılmıştır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar