Fatih Molla Gürani Yavuz Selim Medresesi
Sultan Selim Medresesi veya Halıcılar Köşkü Medresesi veya Sultan Selim Kadim Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi Halıcılar köşkü caddesi ve Oğuz Han caddesinin kesiştiği yapı adasında 1562 tarihinde inşa edilmiştir. Her ne kadar medrese Yavuz Selim adına ise de Kanuni Sultan Süleyman tarafından mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Halıcılar Köşkü Caddesi yönündeki kapıdan girilen medresede öncelikle, kubbeli bir giriş ile küçük bir avluya, sonra kemerli bir geçiş ile medrese avlusuna girilmektedir.
Sultan Selim Medresesi alçak duvarlarla çevrilmiş 19 hücre ve bir dershaneden meydana gelir. Kare planlı olan dershane daha sonra çevrede mescit veya camii bulunmadığından dolayı bir süre sonra camii olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu dönemde Camiye bir de minare yapılmıştır. Daha sonra minare yıkılmışsa da faaliyet halen devam etmektedir. Medrese hücreleri kare planlı olup bir avlunun etrafında U formunda toplanmışlardır. Medresenin avlusunda bir su fiskiyeli bir havuz bulunur. Avlu etrafındaki revaklar ihtiyaç nedeniyle çerçevelerle kapatılmıştır. Bu da medresenin orijinalliğini bozmuştur.

1792 teftişinde medresede 23 öğrenci kayda alınmıştır. Daha sonra 1869 tarihinde ise 51 öğrenci sayılmıştır.1914 sayımında ise 20 öğrenci bulunduğu görülmüştür. Medrese 1918 yılında bu çevrede yaşanan büyük yangın sonrasında aşevi olarak hizmet vermiştir. Yine bu çevrede sık sık yaşanan yangınlardan büyük tahribatlar geçirmiştir. 1958 yılında başlanan restorasyon 1962 yılında bitirilmiştir. Daha sonra hat müzesi olarak kullanılan bu medrese, daha sonra medresenin Beyazıt’a taşınması ile işlevsiz kalmıştır. Şimdilerde Sağlık Vakfı Şadiye Hanım tıp merkezi olarak hizmet vermektedir. Medrese yol kotundan bayağı aşağıda kalmıştır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar