Fatih Nişanca Mehmet Paşa Medresesi
Nişanca Mehmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Fatih Atikali Nişanca Caddesine cepheli olarak 1594 yılında inşa edilmiştir. Banisinden dolayı külliye, Nişancı Külliyesi, Nişancı Paşa Külliyesi, Cedit Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi, Boyalı Mehmet Paşa Külliyesi isimleriyle anılır. Külliye, Cami, Türbe, iki Medrese, Sebil, ve hazireden oluşur. Külliyeye daha sonra bir tekke ilave edilmiştir. Bu tekke maalesef günümüze ulaşmamıştır. Yapının banisi Sultan III.Murat dönemi kubbe altı vezirlerinden Nişancı Mehmet Paşa inşa ettirmiştir. Nişancılık görevinden bir dönem ikinci vezirliğe geçmiştir. Bu külliyeyi o dönemde yaptırmıştır.
Hadikatül Cevami külliyenin tantani ve fevkani iki medresenin olduğu, yanındaki hankahın vakfın gelirleri ile paşanın vasiyetine göre inşa edildiğini yazar. Şadırvan avlusunda bir kuyunun bulunduğu anlatılmıştır. Kuyu bugün son cemaat yerinin hala önünde durmaktadır. Bu medresenin bugün caminin batısında kalan arazide olduğu bilinmektedir. Medrese 1592 yılında eğitime başlamıştır. Medreselerle ilgili İstanbul’da yapılan sayımlarda bu medreselerle ilgili bilgi bulunmaktadır. Bu medreselerin birinde 16 adet hücre, diğerinde 19 hücre olduğu teftiş kayıtlarında bulunmaktadır. Hadika’da ise 1835 yılında Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi’nin onarımları sırasında medreselerinde onarım gördüğü anlatılmaktadır. Medreseler 1847 yılında vakfın mütevellisi İstanbul Kadısı Kevakibizade Mehmet Sait Efendi tarafından tamamen restore edilmiştir. 1914 dünya savaşında ise bu medreseler kadro harici bırakılmıştır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar