Fatih Zeyrek Hacı Hasanzade Mehmet Efendi Mescidi
Hacı Hasanzade Mehmet Efendi Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Zeyrek Çırçır mevkii Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Caddesi Hasan Baba Sokak 7 numarada 1500’lerin başında inşa edilmiştir. Mescit Zeyrek ile Cibali arasında kalmıştır.  Caminin kesin inşa tarihi bilinmemekle beraber Rumeli Kazaskeri Mehmet Efendi tarafından dedesi adına yaptırılmıştır. Bu cami ile birlikte bir medrese yaptırıldığı bilinmektedir.  1505 tarihinde bu caminin depremde yakıldığı ve tekrar yaptırıldığı bilinmektedir. 1546 yılı tahrir defterinde Mevlana Hacı Hasanzade Mescidi olarak zikredilmektedir. Evliya Çelebi’de de bahsedilmektedir.

1725 tarihlerinde Ebu-İshak Kara İsmail Efendi Mescide minber koydurtmuştur. Caminin kitabesine göre camii 1857 yılında yangın geçirmiş ve yeniden inşa edilmiştir. Bu inşaatı Hüseyin Ağa yaptırmıştır. Mescit duvarları taş ve tuğla malzemeden almaşık olarak inşa edilmiştir. :Çatısı ahşap olup, kiremit kaplıdır. Son cemaat yerine sonradan tek meyilli bir vatı yapılmıştır. Mescidin iç hacmi 70 metrekaredir. Caminin mihrabı mermer, minberi, tavanı ve kürsüsü ahşaptır. Mahfilin girişi iç mekandan bir merdivenledir. Mihrabın üstünde Lafza-celal yazılı bir pencere bulunmaktadır.

Mescit 1965 yılında yenilenmiştir. Mescidin minaresi yarıdan itibaren yeniden inşa edilmiştir. Minare mescidin yanındaki meyilli arazide olduğu için Eğri Minare ismi verilmiştir. Ayrıca sadece bu camide görülen bir minare süslemesi bulunur. Minarenin kürsü kısmı taştan yapılmıştır. Kürsüden sonra gelen gövde kısmında ise renkli tuğlalarla yapılmış bir baklava deseni görülür. Bu minare süslemesi Akşehir Taş Medrese ve Birgi Ulu Camii’de görülür. Camii bahçesinde 1869 yılına kadar faal olan medrese 1918 yılındaki Balkan göçmenlerinin geldiği dönemde yok edilmiştir. Caminin avlusu bin metrekare civarındadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar