Fatih Zeyrek Saliha Sultan Sibyan Mektebi
Saliha Sultan Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Fatih Zeyrek İbadethane sokak’ta Zeyrek Kilise Camii’nin yanındadır. Kesin inşa tarihi belli değildir. Geleneksel Sıbyan mektebi dışında yapılmış ahşap bir binadır. Bu mektebe Muallim Cevdet, Turgut Kut ve kaynaklarda Saliha sultan veya Saliha Hatun Mektebi olarak geçmektedir. 1913 yılında mektebe yapılan teftişte ile ilgili şu bilgiler vardır. Vakıf idaresince muallim evveline aylık 163 kuruş maaş, muallimi saniye 102 kuruş maaş, Hüsn-ü hat muallimi Vasfi efendi’ye 102 kuruş maaş verilmektedir. Mektebin kalfası Hacı Osman Efendi, hademesi Ömer Ağa’dır. Okul paralı öğretimle kendini idame ettirmektedir. Yine teftiş raporunda okulun üç yıl evvel tamir edildiği ve üç kısımdan meydana geldiği anlatılmaktadır. Okulun alt katı yemekhane olarak kullanılmaktadır. Encümen Arşivinde okulun 1939 yılı fotoğrafları bulunmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar